Creative Funding Leernetwerk over de particuliere donateur

Start per 1 september met jouw ontwikkeling op het gebied van particuliere donateurs! 

 

Het Creative Funding Leernetwerk is er voor professionals in de culturele sector: relatiemanagers, fondsenwervers, marketing- en communicatiemedewerkers, zakelijk leiders en directeuren. Iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van relatiebeheer met particuliere donateurs is welkom.

Heb je donateurs geworven in het afgelopen jaar? En wil je nu de volgende stap zetten in het relatiebeheer met deze donateurs, maar weet je nog niet hoe je dit kan aanpakken? Of wil je juist nieuwe donateurs werven én behouden en heb je ondersteuning hierbij nodig? Meld je aan voor het Creative Funding Leernetwerk!

 

Waarom?
Er is een behoefte voor verbinding tussen professionals van culturele instellingen, met als thema relatiebeheer met de kleine particuliere donateur. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, maar juist door van elkaar te leren, kan de aanpak richting particuliere donateurs verbeterd worden.

 

De deelenemers uit 2023 delen waarom zij deelnemer zijn geworden: 

Lees het blogbericht

 

Lees het blogbericht

 

Je kan je nu aanmelden voor het Leernetwerk 2024! Er zijn nog een paar plekken beschikbaar

Ik heb interesse in het Leernetwerk 2024

 

Wat houdt het leernetwerk concreet in?

 • Je wordt onderdeel van een sub-leernetwerk op basis van regio: Noord, Midden of Zuid. Het netwerk bestaat uit minimaal 5, maximaal 10 professionals per netwerk;

 • Jullie komen één dagdeel per kwartaal bijeen. Als lid ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de bijeenkomst; 

 • Thema’s die worden behandeld zijn: werving (eenmalig of structureel), communicatie richting donateurs, (meerjarige) strategie op het gebied van relatiebeheer met je donateurs;

 • De leden van het leernetwerk trekken zo’n drie jaar met elkaar op. 

 

Crowdkeeping
Om crowdkeeping (continue relatiebeheer met je donateurs) te blijven waarborgen binnen het leernetwerk, zit er binnen het lidmaatschap Professionele Ontwikkelingsuren van Creative Funding inbegrepen. 

Een expert van Creative Funding zal de instelling twee dagdelen per maand (maximaal 8 uur per maand) ondersteunen in crowdkeeping. Deze uren worden ingezet voor:

 

 • Het samen vaststellen van een doel voor wat we willen behalen binnen Crowdkeeping;

 • Naast dit doel stippelen we de strategie uit en maken we een communicatieplan;

 • We helpen met het ontwikkelen van een doelgroepanalyse en Case for Support;

 • We creëren een Crowdkeeping Journey met als doel een betrokken donateursgroep;

 • We maken de berichten richting donateurs en zetten die voor je klaar;

 • Optioneel gebruik & ondersteuning in Mailcoach;

 • We bewaken een jaarplanning en verliezen die niet uit het oog.

Wil je meer weten of met ons in gesprek over je potentiële deelname?

Ik meld me aan voor het leernetwerk 2024

 

Huidige deelnemers

Partners