Matchfunding

Hoewel er vanuit Nederland vaak naar het buitenland gekeken wordt als het gaat om vernieuwende cultuurfinanciering, is Nederland ook wel eens koploper. Zo was voordekunst al het eerste non-profit cultureel crowdfundingplatform ter wereld, ook de samenwerking met traditionele cultuurfinanciers is uniek. Met hen werkt voordekunst al sinds oprichting in 2010 samen in een matched crowdfunding constructie. Deze manier van financieren krijgt wereldwijd steeds meer navolging. Matchfundingpartners van voordekunst kunnen ook bijdragen aan campagnes op Creative Funding. Meer over matchfunding vind je hier.

 

Bijdragen aan zelf geselecteerde projecten

 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, VriendenLoterij Fonds, provincie Limburg, Cultuurfonds Almere, Mondriaan Fonds, Gemeente Rotterdam en Prins Bernhard Cultuurfonds zijn voorbeelden van matchfundingpartners op voordekunst en Creative Funding. Dit zijn de publieke en private financiers die momenteel actief bijdragen aan projecten op voordekunst.nl én campagnes via Creative Funding. Zij doen dit door een inleg te doen van gemiddeld zo’n 25% van het benodigde doelbedrag. Deze bijdrage is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker er in slaagt het restant via de crowd op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd.

 

Doelstellingen

 

Belangrijkste doelstellingen van deze manier van financieren zijn het ondernemerschap van makers en instellingen extra prikkelen én vertrouwen wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

 

Voor alle partijen kent matchfunding voordelen

  1. Makers en instellingen voelen zich extra serieus genomen, een bijdrage van een gevestigde financier wordt toch gezien als een keurmerk, en een startbijdrage helpt een crowdfunding campagne goed op weg. Bovendien, de wetenschap dat de bijdrage kan komen te vervallen wanneer de financiering niet slaagt, maakt makers extra creatief;
  2. Potentiële donateurs zien een bijdrage van een gevestigde financier als blijk van vertrouwen en zijn hierdoor eerder geneigd te geven;
  3. Voor de fondsen en financiërs neemt Stichting voordekunst werk uit handen waardoor kleinere projecten snel en efficiënt kunnen worden ondersteund. Daarnaast vormt hun bijdrage het vliegwiel om meer donaties mogelijk te maken.

 

Een bewezen succes

Met een slagingspercentage van meer dan 80% (en 100% bij crowdfunding campagnes via Creative Funding) doen projecten op voordekunst.nl het erg goed, veel beter dan buitenlandse platforms. Dit heeft voor een groot deel te maken met de begeleiding die voordekunst en Creative Funding makers en instellingen bieden. Dagelijks zitten medewerkers van voordekunst klaar om makers en instellingen te woord te staan. Daarnaast geven we regelmatig workshops, presentaties, organiseren we spreekuren en hebben we adviestrajecten, zowel voor individuele makers als voor kunstinstellingen. Het slagingspercentage van projecten die een toezegging van een van onze partners heeft ontvangen ligt op ruim 90%!

 

Inmiddels is er door onze huidige Matchingspartners meer dan € 1 miljoen bijgedragen aan projecten op voordekunst.nl. Hiermee is voor ruim € 5 miljoen aan projecten mogelijk gemaakt. Iedere € 1,-  aan matchfunding levert dus € 4,- uit de markt op. Win, win!

Zijn we een match?

Voor overheden, landelijk, regionaal of lokaal, maar ook voor grote private financiers en voor bedrijven kan Matchfunding een interessante en laagdrempelige manier zijn om ondernemerschap in de kunstsector te stimuleren en het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur te vergroten. Met een relatief kleine bijdrage kun je grote impact teweeg brengen. Bij voordekunst denken we graag met je mee over verschillende mogelijkheden.

Neem contact op met Alyssa Mahler, projectmanager van Creative Funding, via alyssa@voordekunst.nl