Waarom geven donateurs?

26-10-2022 | 09:00

Inzichten vanuit de Vrije Universiteit over crowdfunding

Crowdfunding staat bij wetenschappelijk onderzoekers volop in de belangstelling. We lichten graag het onderzoek van Dr. Claire van Teunenbroek van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam uit. Waarom geven donateurs?

 

Dr. Claire van Teunenbroek onderzoekt ‘filantropische crowdfunding’ ofwel ‘reward & donation-based crowdfunding’, waarbij een donateur een donatie doet in ruil voor een tegenprestatie. Het is belangrijk om je te realiseren dat uit haar onderzoek blijkt dat deze tegenprestatie voor slechts tien procent van de donateurs het hoofdmotief is om een donatie te doen. De meeste donateurs willen vooral jullie project steunen, waarbij de tegenprestatie een leuk extraatje is! 

 

Waarom dragen donateurs bij aan het project van jouw organisatie? 

Waarom geven donateurs dan wel? Intrinsieke motivatie, verbondenheid en de emoties die vrijkomen bij donatie (‘joy of giving’) spelen een belangrijke rol. Soms zijn ook de mogelijkheid om input te geven, de reputatie van een organisatie en specifieke tegenprestaties van belang. Het verhaal van jullie project staat voor de donateur centraal: de gever moet zich emotioneel betrokken voelen bij het thema. Vertel in tekst, foto en video over jullie missie, en waarom dit project er móet komen. Leg goed uit waarom het gestelde doelbedrag echt nodig is en licht de kwaliteit van jullie project toe. 

De moderne gever geeft heel bewust: in plaats van zich langer te verbinden aan één organisatie, blijkt uit het onderzoek dat ze vaker eenmalig of voor een korte periode geven aan een project waar ze (op dat moment) verbinding mee voelen.

 

"Vanuit een warm hart voor Tryater en mooi als er geen beperking meer is voor mensen om welke ruimte dan ook in het gebouw te bezoeken.’’

- Een donateur van de campagne ‘Zet Tryater in de lift” van Tryater

 

Location matters

Omdat een crowdfundingcampagne zich grotendeels online afspeelt, lijkt de woonplaats van het publiek misschien niet meer relevant. Maar niets is minder waar; kleine, lokale projecten zijn vaak succesvoller dan grote, landelijke crowdfundingcampagnes. Organisaties die in de buurt van hun gevers zijn, al bekend zijn met hun omgeving en in dezelfde netwerken verkeren, zijn meer met hun fans verbonden en hebben dus meer kans op succes. Afstand, of het nu fysiek is of virtueel, is dus zeker van belang! 

 

"ARTIS is een prachtige plek in Amsterdam. Dagelijks geniet ik van mijn overburen, de olifanten. Het Groote Museum is een mooi monument en met de heropening heeft Amsterdam er weer een prachtig themamuseum bij’’

- Een donateur van de campagne ‘Breng de Oostzaal tot leven’ van het ARTIS Groote Museum

 

Online = essentieel  

Dr. Van Teunenbroeks bevindingen laten zien dat ‘actief zijn op social media’ een sterkere voorspeller is voor geven via filantropische crowdfunding dan bijvoorbeeld iemands leeftijd. Dit komt omdat het succes van een campagne sterk afhankelijk is van hoe jullie organisatie jullie netwerk weet te mobiliseren: donateurs worden meestal gevraagd om te doneren via de kanalen van de organisatie, bijvoorbeeld via Facebook, Instagram en LinkedIn. Onderschat nooit de kracht van herhaling! Jouw verschillende communicatiekanalen werken samen om de campagne meerdere keren onder de aandacht te brengen bij je netwerk. Dus plaats je filmpje op Facebook, mooie stories op Instagram en laat je zien op TikTok. De nieuwsbrief, Whatsapp, mail en zelfs telefoon helpen om jullie fans het laatste zetje te geven en donateur te worden. 

 

Stel de geefvraag! 

Een laatste belangrijke tip vanuit het onderzoek: ondanks het online karakter van crowdfunding is gevraagd worden om te doneren nog steeds essentieel! Met een mooie pagina en sterke video ben je er nog niet; als organisatie moeten jullie je netwerk actief vragen of ze willen bijdragen aan jullie campagne. Een like is nog geen donatie!

 

Geïnspireerd geraakt? Je kunt altijd vrijblijvend jouw een gesprek aangaan met onze experts Alyssa, Lisanne of Maud via info@creativefunding.nl.

 

Van Teunenbroek, C. and Hasanefendic, S. (2022). Researching the crowd: Implications on philanthropic crowdfunding and donor characteristics during a pandemic. Journal of Philanthropy and Marketing. https://doi.org/10.1002/nvsm.1773.