Crowdfunding: Ervaringen van culturele instellingen

16-01-2023 | 17:30

Hoe ervaren medewerkers van culturele instellingen het voeren van een crowdfunding campagne? Welke kansen en uitdagingen zien deze crowdfunding-ervaringsdeskundigen? In de special ‘Online werven’ van Geven in Nederland, het kennisinstituut op het gebied van filantropie van de VU, is de ervaring van crowdfunding door marketeers, fondsenwervers en directeuren bij culturele instellingen uitvoerig onderzocht door Claire van Teunenbroek en Rosa Smits. In dit blogbericht zetten we de vier belangrijkste bevindingen en praktische tips uit het artikel voor je op een rij. 

 

1. Crowdfunding vraagt om de inzet van nieuwe vaardigheden binnen je functie

Omdat een crowdfundingcampagne zich op het snijvlak van marketing en fondsenwerving bevindt, komen er veel verschillende taken en rollen kijken bij het voeren van een campagne. Sommige activiteiten, denk aan doelgroepen bepalen of persberichten schrijven, zullen wellicht nieuw voor je zijn. “‘Ja, normaal ben je gewend om dan aan fondsenwerving te doen en aan sponsoring, maar dit [crowdfunding] is gewoon een andere tak van sport,’ zegt respondent 1B (museumdirecteur).” Wij zeggen: het voeren van een crowdfundingcampagne is dus een kans om te leren en jezelf te ontwikkelen!  

 

2. De inhoud van de crowdfundingcampagne is een weerspiegeling van de identiteit van je organisatie

Bij crowdfunding doe je actief en heel direct een beroep op je publiek. Je betrekt hen in een vroege fase van het project. Het is een manier van in contact staan met je publiek waar je organisatie soms aan moet wennen. Sommige geïnterviewde medewerkers van culturele instellingen gaven aan dat bij het managementteam soms het idee heerste “dat marketing en fondsenwerving negatieve effecten hebben op de reputatie van de instelling.” Gelukkig bleek die zorg bij het publiek ongegrond: “Opvallend genoeg geven geen van de respondenten aan dat ze kritiek kregen vanuit het publiek.”

 

 

3. Crowdfunding is een project van de hele organisatie

Bij sommige instellingen rees de vraag wie er verantwoordelijk is voor de crowdfunding, “wat zorgt voor onduidelijkheid en buiten het team de band met de crowdfundingcampagne kan beschadigen.” Zorg dus dat je de verantwoordelijkheid goed inbedt in het team. Bij crowdfunding is teamwerk sowieso essentieel, en de verschillende kernteamleden staan in nauw contact met elkaar. Vanwege de afgebakende looptijd zijn korte lijntjes tussen de verschillende leden belangrijk. Je werkt dus met veel teamleden afdelingsoverstijgend samen, terwijl je misschien gewend bent om meer individueel aan de slag te gaan. Zie dat als kans voor meer samenwerking binnen je organisatie!

 

4. Crowdfunden gaat bij uitstek om verbinding met je publiek

De motieven om een crowdfundingcampagne te starten waren per bevraagde instelling verschillend, maar de verbinding met nieuwe doelgroepen in de maatschappij en het vergroten van het draagvlak en de betrokkenheid van het publiek stonden veelal centraal. Deze ‘zachtere’ sociale waarde van crowdfunding is de sleutel tot het enthousiasmeren van je collega’s en managementteam. Als je hen van die kracht weet te overtuigen gaat er een wereld van verbindende financiering voor je open!

 

Extra leuk: uit het onderzoek blijkt ook dat experts, verbonden aan crowdfundingplatforms, een belangrijke informatiebron zijn. “De respondenten deelden mee dat informatie en ervaringen met crowdfunding van rolmodellen bij andere culturele instellingen of crowdfundingplatforms ervoor heeft gezorgd dat medewerkers met een betere voorbereiding en meer zekerheid aan de crowdfundingcampagne begonnen.” 

 

Dus, als je ook nieuwsgierig bent naar crowdfunding voor jouw organisatie, plan dan een kop koffie met ons in!

Plan in!

 

Meer weten? De gehele special is hier te downloaden.

Bron: Claire van Teunenbroek. Special - Een verkenning van online werven door goede doelen, culturele instellingen en universiteiten. Geven in Nederland, 2022.