We willen de “crowd” die we nu hebben opgebouwd in ieder geval “keepen”

08-02-2023 | 09:00

In het kader van de deelname van Creative Funding aan het programma Innovatielabs gaan we in twee interviews in gesprek met twee deelnemers van ons project Crowdkeeping. In dit eerste interview spreken we Monique Verber, Directeur van het Nederlands Watermuseum. Het Nederlands Watermuseum rondde in oktober 2022, tijdens het Crowdkeeping project, succesvol een crowdfundingcampagne af. De campagne om een troonopvolger voor de gestolen bronzen kikker te realiseren voor de waterplaats van het Nederlands Watermuseum is gesteund door 97 donateurs en samen hebben zij €18.130 opgehaald. 

We gaan met Monique in gesprek over de crowdfundingcampagne, wat zij geleerd heeft uit het project Crowdkeeping en wat haar ambities zijn op het gebied van particuliere donateurs.

 

Door Maud Dik 

 

 

Waarom hebben jullie gekozen voor een crowdfunding campagne?
We speelden al langer met het idee om te experimenteren met crowdfunding, maar er was nog geen geschikt project op ons pad gekomen. We doen al veel met subsidies en fondsen en daarbij probeer je vooral een match te vinden tussen jouw project en een fonds. Met crowdfunding draai je het in feite om en stel je de vraag “Dit willen wij doen, doe je mee?”. Juist die vraag “Doe je mee” vind ik een erg leuke manier om mensen bij je organisatie en project te betrekken.

De keuze voor een crowdfundingcampagne afgelopen oktober kwam doordat verschillende dingen op het juiste moment bij elkaar kwamen: onze deelname aan Crowdkeeping, onze interesse in het werven van donateurs en het feit dat de bronzen kikker van de waterspeelplaats van het Nederlands Watermuseum gestolen was. De crowdfundingcampagne voor een troonopvolger was een mooi haakje om deze onderdelen bij elkaar te brengen. 

 

Zijn er nog andere verschillen tussen crowdfunding en fondsenaanvragen?
Crowdfunding is een interessante wervingsmethode. Het voelt veel meer als een relatie aangaan en er worden op andere, nieuwe manieren lijntjes gelegd met nieuwe en bestaande contacten. In de crowdfundingcampagne kwam samen waar wij voor staan als organisatie: namelijk dat we de buurt willen betrekken en kunnen laten zien dat wij een museum zijn voor families.

 

Crowdfunding is heel waardevol, ook als er minder tijd voor is. Wat je er aan overhoudt is meer dan alleen de financiële winst.

 

Hoe werd er vanuit de buurt gereageerd? 
Nadat de kikker gestolen was hebben we een oproep gedaan om een foto van jezelf met de gestolen kikker op te sturen. Daar kregen we heel veel reacties op met vaak ook een persoonlijk verhaal erbij. Tijdens de campagne zijn we hierop doorgegaan door aan het publiek te vragen welk dier de volgende troonopvolger zou moeten zijn en ook daar kwam veel interactie op. Door de campagne kwamen we in contact met buurtbewoners, wijkverenigingen en de nieuwe wethouder. We hebben door het betrekken van de buurt bij deze campagne een hogere gunfactor gekregen in de omgeving. 

 

Waar liep je tegenaan tijdens het crowdfunden?
Wij hebben een klein team en daardoor kwam de campagne bij mij te liggen, terwijl dit iets is dat je niet alleen moet doen. Eigenlijk hadden we een communicatiemedewerker moeten hebben die dit op zich kon nemen. Het is goed gegaan en ik kon dit ook doen, maar als we het nog een keer gaan doen dan is een groter team om dit mee te doen beter. Dan kan je er constant mee bezig zijn: als je ermee bezig bent dan zie je dat terug op de teller, doe je er niks voor, dan zie je dat ook terug.

 

Tip: Zorg ervoor dat er iemand je team zit die  tijd vrij kan maken, zowel voor de crowdfundingcampagne als voor het relatiebeheer achteraf. 

 

Jullie hebben nu een mooie groep donateurs, waar passen deze donateurs in de toekomst van het Nederlands Watermuseum?
Het zou heel mooi zijn als we kunnen zorgen dat een percentage van deze groep aangehaakt blijft. Dat kan als nieuwsbriefabonnees, in de vorm van ambassadeurs of op een manier waarbij we in de toekomst nog een keer kunnen vragen om ergens aan bij te dragen. We willen de “crowd” die we nu hebben opgebouwd in ieder geval “keepen”. 


Wat er bij ons tijdens de Crowdkeeping werksessies naar voren kwam, maar waar wij nog geen antwoord op hebben, is of een vriendenkring bij onze organisatie past. Er moet tijd zijn om een relatie te onderhouden en je moet weten wat je wilt met de vriendenkring. Voor ons is de vorm en waar een vriendenkring aan kan bijdragen nog onduidelijk. 

 

Hoe kan jullie deelname aan het project Crowdkeeping helpen bij het relatiebeheer met de donateurs?
De werksessies waren prettig omdat er meerdere organisaties bij betrokken waren. Daardoor had ik veel sparringpartners van allemaal verschillende organisaties die met dezelfde vraagstukken werkten. Ik ben nooit zo bezig geweest met particuliere gevers maar door de sessies en begeleiding ga je erover nadenken en op een andere manier naar je organisatie kijken. De meerwaarde van het project is dat je van anderen hoort waar zij staan en naartoe willen. Ik ben daarom ook benieuwd naar de afsluitende afspraak: hoe is het hen vergaan, welke stappen gaan zij zetten?

 

De connecties die we nu hebben met de buurt en wijkcentra zijn veel waardevoller op de lange termijn dan het bedrag dat we hebben opgehaald voor de troonopvolger

 

Uit de het project Crowdkeeping is goed naar voren gekomen waarom het belangrijk is dat je de donateurs op de hoogte houdt. De sessies en gesprekken houden me scherp over hoe we de donateurs bij ons kunnen houden. De crowdfundingcampagne heeft ons een voorproefje gegeven van een relatie met particuliere gevers. En nu zijn we bezig met behoud van die groep, maar ook dat is nieuw voor ons. Het is fijn dat we dit binnen het project kunnen doen en hierin ook kunnen uitzoeken of deze manier van werken bij ons past. Stel dat we erachter komen dat het nu niet past bij onze organisatie, dan is dat prima, we hebben het namelijk geprobeerd en er goed over nagedacht. De deelname aan het project heeft die denkruimte gegeven.