Webinars Crowdkeeping

22-02-2023 | 09:34

Webinar Crowdkeeping: het stappenplan voor relatiebeheer met de particuliere donateur.

 

Wat is er nodig om de relatie tussen jouw culturele organisatie en jullie vrienden en donateurs te verstevigen? Slim relatiebeheer zorgt voor betrokken donateurs die ambassadeurs worden van jouw culturele instelling, en uiteindelijk ook voor meer en hogere donaties. Elke culturele instelling zou morgen kunnen starten met een aantal concrete stappen om de relatiebeheerstrategie voor de particuliere donateur op te zetten of te verbeteren. Toch is het lastig te bepalen waar je de vaak beperkte capaciteit en tijd op dit gebied het beste aan kunt besteden. 

 

In het eerste webinar van ‘Crowdkeeping’, neemt Creative Funding - hét kenniscentrum van voordekunst voor culturele instellingen over de kleine particuliere donateur - je mee in de eerste stappen voor relatiebeheer met de particuliere donateur. Je kunt er direct mee aan de slag! 

 

Welke randvoorwaarden zijn van toepassing als je relatiebeheer - wij noemen dat crowdkeeping - structureel wilt embedden binnen je organisatie? Maar ook praktisch: hoe stel je een team samen? En wat is jullie unieke verhaal, waar donateurs zich aan willen verbinden? We nemen je stapsgewijs mee in het opstellen van een ijzersterke Case for Support. Zodat je morgen al een begin kunt maken aan het versterken van de  relatie met jouw donateurs.

 

Voor wie? Culturele instellingen in Nederland, met én zonder donateurs

Wanneer? Donderdag 16 maart van 10:00 uur tot 11:00 uur. 

 

Meld je aan 

 

Over Creative Funding
Onder de Creative Funding vlag biedt voordekunst verschillende trajecten aan om instellingen de kracht van hun achterban te laten inzien. De experts van voordekunst verzorgen de persoonlijke begeleiding van de Creative Funding trajecten. Kentaa biedt de technische oplossing zodat instellingen campagnepagina's in hun eigen huisstijl kunnen opzetten. Hiermee bundelen we de krachten om de crowdfunding en vriendenwerving van jouw instelling zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

 

Over Crowdkeeping

Het programma Innovatielabs (initiatief van de rijkscultuurfondsen en Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie) geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die de sector helpen veerkrachtiger te worden. Met het initiatief ‘Crowdkeeping’ verkent Creative Funding samen met de VSC (sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers), LVWB fundraising en elf kleine tot middelgrote organisaties in de creatieve sector een gezamenlijke werkmethode en een ondersteunende tool op het gebied van relatiebeheer om zo de instellingen de middelen te geven de relatie met donateurs te verstevigen.